na Našem jeziku

prije nego što započnete intervju:

  1. Intervjui obično traju jedan sat. Pitajte sagovornika/cu da li može odvojti sat vremena da sa Vama popriča.

  2. Za ovaj projekt, idealno mjesto za razgovor je kod sagovornika/ce kod kuće, ali intervju možete obavit i na drugom mjestu ako to njemu/njoj bolje odgovara.

  3. Obavite test svoje sprave za snimanje: je li baterija napunjena? Je li volumen mikrofona adekvatno podešen?

  4. Obavite test svog foto aparata. Možete li bez problema fotografisati ovim aparatom?

  5. Kad se pitanje približe kraju, dajte sagovorniku/ci do znanja da ste uskoro gotovi.

mali savjet:

Tokom intervjua ili nakon njega, možete pitati sagovornika/cu da li ima džezvu, paketiće kafe ili fotografije koje bi Vam pokazao/la. Fotografišite te predmete! To Vam otvara mogućnost da postavite još nekoliko pitanja!

Učesnici/e intervju:

Intervjuirana osoba:

Mjesto i godina rodenja:

Voditelj/ica intervjua:

Obašnjenje projekta: Dakle, radimo mali projekt koji bilježi i snima sjećanja ljudi i njihove priče o kafi.

Stoga bih voljeva/volio čuti neke Vaše misli i sjećanja o kafi. Molim Vas da mi kažete nešto o sljedećem:

1)Kada ste prvi put naučili kako se kuha kafa?

Koliko ste imali godina?

Gdje ste bili? (u kojoj sobi, prostoriji: kod kuće u kuhinji? u kafani?

Jeste li je pili? Kakav je bio okus?

Jeste li nešto pojeli uz kafu?

2)Ko Vas je naučio?

Recite mi nešto o toj osobi…

Koliko ste morali vježbati?

3) Od koga ste dobili ili naslijedili svoju prvu džezvu i fildžan?

Kakav je bio osjećaj dobiti ih?

Kako ste dobili džezvu i fildžan?

4)Sprave i zrna:

Kada ste počeli koristiti elektrinične sprave, poput električnog mlina, ili električnog aparata za kuhanje kafe?

Jeste li radija koristili odredene vrste sprava?/Keste ;o držali da su neke bile bolje, a neke lošije?

Da li ste mogli nabaviti kafu za vrijeme rata? Kako ste tada nabavljali kafu? Gdje sada nabavljate kafu?

Koju marku kafe ste najviše voljeli? Šta vam se najviše dopadalo kod te market?

Kakva kafa vam je najukusnija? [pjena, mlijeko, šećer…]


5) Da li ste pili/pijete li kafu sa kolegama i kolegicama na poslu?

Da li postojala redovna pauza za kafu na poslu? Ako jeste postijala, gdje ste pili kafu i ko bi prepremio i servirao kafu?

6) S kim ste najradije pili kafu? [možda ih je bilo više]

Recite mi nešto o njoj/njemu/njima…

Recite mi o čemu ste obično pričali uz kafu…

7)Gdje ste najradije pili kafu?

Gdje ste najčešće pili kafu s njom/njim? Kod Vas kod kuće? Kod nje kod kuće?

Gdje kod kuće? U Vašoj zgradi? Na verandi/balkonu? U dvorište/ispred zgrade?

Jeste li ponekad pili kafu u kafeu/kafani? ILi uglavnom/samo kod kuće?

8)Jeste li ponijeli svoju džezvu sa sobom u Sjedninjene Države?

Zašto ste odlučili da ponesete džezvu sa sobom?

Kome ste mislili tu džezvu možda pokloniti?

Ko Vas je naučio da kuhate kafu?

Da li radije pijete bosansku kafu, ili koristite automaski/espresso aparat?

9) Da li biste mi ispričali mi neko vaše sjećanje vezano za kafu?